Mini żuraw a bezpieczeństwo

Mini żurawie są ogromnym ułatwieniem dla branży budowlanej, szczególnie przy pracach w miejscach o ograniczonej przestrzeni i bez możliwości ustawienia tradycyjnego, pełnowymiarowego dźwigu. Konstrukcja mini żurawi została przystosowana do przenoszenia ładunków do kilku ton przy zachowaniu kompaktowych wymiarów samego pojazdu i ramienia żurawia. Najmniejsze modele dostępne na rynku są w stanie przemieszczać się przez otwory drzwiowe i korytarze wewnątrz budynków. Jak jednak zadbano tu o kwestię bezpieczeństwa? Jakie zagrożenia pojawiają się przy użytkowaniu mini żurawia i w jaki sposób należy zabezpieczyć miejsce pracy z kompaktowym dźwigiem?

Zagrożenia w pracy z mini żurawiem

Ze względu na nieduże rozmiary maszyny, praca z mini żurawiem narażona jest przede wszystkim na zbyt duże obciążenie skutkujące uszkodzeniem ramienia dźwigu lub przewróceniem się całej maszyny. Przy pracy wewnątrz, niewielkiej masie własnej, a często także pracy na częściowo wykończonych podłogach i posadzkach warto zwrócić szczególną uwagę na maksymalny udźwig maszyny przy określonym zasięgu ramienia i pilnować, by nie przekraczać zalecanych wartości. Mini żurawie są w stanie pracować wydajnie i stosunkowo szybko, dlatego czasem warto wykonać jedną pracę kilkakrotnie i podzielić ładunek na kilka mniejszych, niż ryzykować przeciążeniem maszyny.

Ryzykiem przy pracy z mini żurawiami może być także niewłaściwe przygotowanie transportu ładunku. Sposób jego zabezpieczenia powinien być dopasowany do rodzaju przenoszonych materiałów, a także do podłoża i przestrzeni, w jakiej żuraw pracuje. Przykładowo, jeśli mini żuraw wykorzystywany jest do przygotowania przeszkleń i montażu szyb, do ich przenoszenia należy wykorzystać specjalne przyssawk, a teren dookoła uprzątnąć tak, by w razie niekontrolowanego pochylenia czy przesunięcia się ładunku szkło nie stanowiło zagrożenia dla osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu maszyny.

Podstawowe elementy zabezpieczające w mini żurawiach

W celu zagwarantowania komfortowej i bezpiecznej pracy z kompaktowymi mini żurawiami, ich producenci stawiają na różnego rodzaju rozwiązania techniczne i technologiczne ułatwiające sterowanie pracującą maszyną. Najważniejszym spośród wykorzystywanych zabezpieczeń będzie inteligentny komputer pokładowy współpracujący z licznymi czujnikami rozmieszczonymi na różnych elementach maszyny.

Czujniki wspólnie z komputerem tworzą sprawny system kontroli pracy dźwigu, odpowiadając m.in. za informowanie o przekroczonym dopuszczalnym udźwigu, osiągnięciu maksymalnego zasięgu ramienia, prawidłowym rozłożeniu podpór, niestabilności ustawienia na podłożu, nacisku na podłoże czy długości i kącie nachylenia wysięgnika.

Na podstawie informacji dostarczanych przez komputer pokładowy, doświadczony operator mini żurawia powinien być w stanie precyzyjnie opracować plan pracy z maszyną gwarantujący sprawne wykonanie zlecenia, optymalne wykorzystanie funkcjonalności mini żurawia oraz bezpieczne przeniesienie ładunku z punktu A do punktu B.

Wszystkie dane zbierane przez komputer pokładowy są przetwarzane na bieżąco i analizowane pod kątem konieczności nałożenia ograniczeń. Jeśli system sterujący komputerem żurawia uzna, że w danych warunkach możliwe jest uniesienie ładunku o maksymalnej masie 3,5 tony, przy jej przekroczeniu zaalarmuje operatora o możliwości przewrócenia się żurawia lub uszkodzenia wysięgnika. W razie potrzeby komputer może także automatycznie opuścić wysięgnik poniżej pewnego kąta nachylenia, tak by zachować równowagę maszyny przy zadanym obciążeniu.

Czy mini żurawie są stabilne?

Jedną z ważnych kwestii jakie pojawiają się często w dyskusjach o funkcjonalności mini żurawi jest ich stabilność i zabezpieczenia wprowadzane przez producentów gwarantujące sprawną pracę w trudniejszych warunkach. O ile w przypadku pracy w zamkniętych budynkach, na płaskiej nawierzchni, komputer pokładowy wraz z podporami są w stanie zadbać o stabilność maszyny, praca na placu budowy będzie wymagała dodatkowych zabezpieczeń. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są przede wszystkim stabilne gąsienice rozkładające ciężar maszyny równomiernie na większej powierzchni oraz wewnętrzne systemy zapobiegające kołysaniu się ramienia podczas pracy.

Mini żurawie na wynajem sterowane są zdalnie, dzięki czemu można pracować z nimi bez umieszczania w bezpośrednim otoczeniu maszyny zbyt wielu pracowników. Rozwiązanie takie jest skutecznym zabezpieczeniem ludzi na wypadek przewrócenia się maszyny, ale także opcją dającą więcej precyzji pracy samym wysięgnikiem. W przypadku nowoczesnych maszyn, o stabilność i sprawność pracy mini żurawia nie trzeba martwić się nawet w pracy z delikatnym ładunkiem.