Konserwacja mini dźwigów – jak prawidłowo ją przeprowadzić?

Inwestycje budowlane wymagają w większości przypadków użycia urządzeń dźwigowych, dzięki którym możliwe jest przenoszenie różnego rodzaju ciężkich elementów. Niestety niektórych materiałów budowlanych człowiek nie da rady unieść samodzielnie, dlatego pomocny okazać może okazać się mini dźwig. 

Konserwacja mini dźwigów jest niezwykle istotna, zwłaszcza jeśli planujemy wykorzystywać je przy większych inwestycjach bądź wynajmować. Zadbane maszyny nie tylko będą sprawniejsze, ale również posłużą dłużej bez konieczności ich wymiany. Jak często należy przeprowadzać konserwację mini dźwigów? Co obejmuje taka konserwacja i jakie są jej zalety?

Charakterystyka mini dźwigów

Mini dźwig to tak naprawdę mały żuraw ruchomy, który doskonale sprawdza się na placach budowy, gdzie nie jest możliwe rozłożenie pełnowymiarowego żurawia. Urządzenie jest przytwierdzane do platformy, dzięki której bez problemu można nim poruszać. W większości przypadków montowany jest na samochodzie ciężarowym lub przyczepie, co dodatkowo ułatwia jego transport i przemieszczanie po terenie. 

Mini dźwig sprawdzi się w miejscach, gdzie konieczne jest podnoszenie i przemieszczanie materiałów budowlanych o dużej wadze. Jednak warto wiedzieć, że każdy żuraw ma określony maksymalny udźwig. Większość mini dźwigów posiada również możliwość stabilizacji, a także układ poziomowania, co dodatkowo wpływa na precyzję ich pracy. 

Konstrukcja mini dźwigów jest przystosowana do przenoszenia ładunków o określonej wadze, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowego układu samego urządzenia. Dzięki temu możliwe jest umieszczenie mini dźwigów w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 

Czy konserwacja mini dźwigu jest konieczna i w jaki sposób zadbać o sprawność urządzenia?

Jak wygląda konserwacja mini dźwigów?

Konserwacja mini dźwigów to szereg czynności, które pozwolą na szybkie wykrycie usterki i jej naprawienie. Od poprawności wykonania konserwacji będzie zależał przede wszystkim stan techniczny pojazdu i przyszłe bezpieczeństwo jego kierowcy oraz osób znajdujących się w pobliżu. Jak wygląda ten proces?

W pierwszej kolejności konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego wszystkich mechanizmów napędowych oraz układów hamulców. Nie można zapomnieć również o mechanizmach cięgien nośnych. Są to podstawowe elementy wyposażenia mini dźwigów, od których bezpośrednio zależy sprawność całej maszyny. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich ograniczników ruchowych oraz elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Podczas konserwacji warto zweryfikować prawidłową obsługę samego urządzenia przez jego kierowcę. Nieodpowiednie sterowanie ma bezpośredni wpływ na stan techniczny urządzenia. Przy kontroli stanu technicznego pojazdu nie można także zapomnieć o sprawdzeniu poprawności działania wszystkich elementów sygnalizacyjnych czy oświetleniowych.

Dlaczego konieczne jest przeprowadzanie konserwacji dźwigów?

Konserwacja mini dźwigów jest konieczna ze względu na normy bezpieczeństwa. Wszystkie osoby znajdujące się w miejscu budowy powinny czuć się bezpiecznie, a regularna konserwacja dźwigów pozwoli na zmniejszenie ich awaryjności oraz zniweluje ryzyko wystąpienia wypadku. Ma ona na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia w każdych warunkach pracy.

Mini dźwigi należą do kategorii pojazdów budowlanych, podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. Konieczność przeprowadzania konserwacji mini dźwigów wynika także z rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia 2012, dotyczącego spisu wszystkich urządzeń podlegających kontroli technicznej. 

Od dobrego stanu technicznego zależy przede wszystkim bezpieczeństwo człowieka. Zaniedbanie konserwacji może zakończyć się wysokimi karami finansowymi i prawnymi.

Jak często wykonywać konserwację mini dźwigów?

Informację o tym, jak często należy przeprowadzać konserwację mini dźwigu znajdują się w procedurach UDT oraz zaleceniach producenta. Jednakże według obowiązujących przepisów mini dźwigi powinny mieć przegląd wykonywany co 30-90 dni. Jeśli dźwig jest samojezdny to konserwacja powinna być przeprowadzana raz w miesiącu, a jeśli jest urządzeniem przenośnym – raz na dwa miesiące. Jeśli szukasz usług dźwigowych w woj. dolnośląskim, zapraszamy do kontaktu. Przeprowadzamy konserwacje zgodne z obowiązującymi wymaganiami.